Vcast är ett teknikföretag inom gjuteribranschen. Vi jobbar huvudsakligen med att ta fram underlag för modelltillverkning, gjutsimulering och konstruktion. 

Till vår hjälp använder vi moderna CAD-program samt Magmasoft för gjutsimulering. 

Vårt nära samarbete med de övriga företagen i gruppen, gjuterierna Holsbyverken och Älmhults Gjuteri samt bearbetningsföretaget Rosenfors Bruk, gör att vi kan vara delaktiga i processen från konstruktion till färdig detalj. 

Vcast är ett dotterbolag till Holsbyverken. 

Stora möjligheter med 3D printing av sandform och kärnor.

Vi har investerat i ExOne´s senaste sandformsprinter S-Max med en byggvolym på 1800x1000x700mm. Det innebär att vi nu har möjligheten att producera 3D printade formar och kärnor i sand.  
 
Vid traditionell tillverkning av gjutgods görs ett avtryck av modellutrustning i sand, och kärnan tillverkas genom att en kärnlåda fylls med sand. Vid 3D printad form och kärna så printas formen och kärnan, vilket innebär:
 
•   Korta ledtider, leveranstid från 5 dagar
•   Ingen modellutrustning behövs
•   Flera traditionella konstruktionsregler upphör, t ex behov av "släppning"
•   Avancerade kärnor, exempelvis olika typer av kanaler
 
Lämpliga användningsområden kan vara avancerade kärnor, prototyper samt vid lågvolym artiklar. Oavsett applikation eller användningsområde öppnar 3D printing med sand i kombination med 3D scanning upp oändligt många nya dörrar och möjligheter. Likaväl för estetiska som funktionsorienterade ändamål. 
 
Vi erbjuder försäljning av 3D printade kärnor, formar och andra kringtjänster till såväl branschkollegor som gjutgodsköpande kunder.
Alla uppdrag hanteras med hög sekretess. 

3D modellering

Optimera din gjutna konstruktion

Vi har kompetens att konstruera gjutgods från grunden, vidareutveckla eller lämna feedback på en redan befintlig konstruktion i syfte att gjutanpassa produkten.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig optimera din gjutna konstruktion.

 

Gjutsimulering

För en ökad kvalitet.

Gjutsimulering är ett värdefullt hjälpmedel för såväl gjuterier som gjutgodsanvändare. Med hjälp av detta verktyg kan man snabbt lokalisera de problemområden som kan uppstå vid gjutning, vilket innebär att det kan göras ändringar tidigt i utvecklingsfasen både vad det gäller konstruktion och i beredningsprocessen. Simulering kan också ge en ökad förståelse för processen samt för hur de olika parametrarna inverkar på kvaliteten hos det slutgiltiga gjutgodset.  

Detta leder till kortare ledtider samt att produkten får bättre kvalitet och risken för komplikationer minskar. Man kan dessutom eliminera sena ändringar i produktutvecklingskedjan, vilka ofta medför höga kostnader i form av ändrade verktyg.