Kvalitet & miljö

Vårt mål är att hålla en sådan miljö- och kvalitetsnivå att den utgör en väsentlig anledning till köp av gjutgods hos oss. 

Vi arbetar för att bidra till en tillfredsställande arbetsmiljö och en positiv, långsiktig och hållbar samhällsutveckling. 

Samtliga företag i gruppen är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Utöver dessa innehar vi certifikat att producera grå- och segjärnsgjutgods för marint bruk samt för tryckbärande anordningar enligt PED. Se nedan aktuella certifikat och MKA policies genom att trycka på respektive länk: 

Holsbyverken

Älmhults Gjuteri

Rosenfors Bruk

Nordcast