Utveckling

Feedback - Kostnadseffektivisering - Trygghet

Utvecklingsprocessen

Konstruktion

Vid konstruktion av en ny eller befintlig detalj erbjuder vi ett tätt samarbete för att effektivt färdigställa geometri och egenskaper för den nya detaljen. I samarbete med ansvarig konstruktör ger vi feedback kring geometri och gjutbarhet.

Vi optimerar konstruktionen för att få en så kostnadseffektiv gjutning och bearbetning som möjligt. Vi lägger också fokus på att kunna producera den nya detaljen klimatsmart och med bästa möjliga förutsättningar för en hög kvalitet.

Simulering

När ritningsunderlag är färdigställt för prototypframtagning genomför vi form- och stelningssimulering med det tänkta upplägget för gjutning. Vi erbjuder simuleringsrapporter som kunden kan analysera.

Simuleringen är ett verktyg för att förutse och motverka defekter i gjutgodset. Det i kombination med vår erfarenhet och kompetens ger oss bästa möjliga förutsättningar att gjuta detaljen.

Prototyper

För att säkerställa att den nya detaljen blir som tänkt både gällande design och egenskaper erbjuder vi prototypframtagning med hjälp av 3D-printade sandformar som vi gjuter i. Fördelar med denna tillverkningsmetod:

  • Korta ledtider
  • Ingen modellinvestering
  • Kräver inte färdigställda ritningsunderlag
  • Förbättringsåtgärder innan serieleverans

Test & analys

Vi erbjuder mätprotokoll från vår 3D-scanner, materialcertifikat och mätprotokoll på bearbetning som tillval. Detta för att kunden ska kunna analysera prototyperna och vara trygg med sin nya produkt.

Efter analys av prototyperna genomför vi om önskat förbättringsåtgärder eller utveckling av designen inför framtagning av modellutrustning.