Material

Material som vi erbjuder är segjärn och gråjärn. Genom åren har vi tagit fram och förbättrat specifika recept för varje enskilt material och legering.

På varje segjärnsbehandling görs strukturkontroller. Vi skickar dragprovsstavar till tredje part för verifiering av mekaniska egenskaper.

Segjärnskvalitéer

EN-GJS-400-15
EN-GJS-500-7
EN-GJS-600-3
EN-GJS-700-2
Standard: SS EN 1563

Gråjärnskvalitéer

EN-GJL-200
EN-GJL-250
EN-GJL-300
EN-GJL-HB195
EN-GJL-HB215
EN-GJL-HB235
Standard: SS EN 1561