Gjutning

Hållbarhet - Kvalitet - Produktivitet

Gruppen levererar 10 000 ton segjärn och gråjärn om året. Vi jobbar med stort fokus på hållbarhet, kvalitet och produktivitet. 

Modell

Startskottet för nya produkter i gjutprocessen är att ta fram modellutrustning. Vi köper in modeller och kärnlådor genom ett flertal leverantörer och integrerar modeller på brätt, monterar matare och ingjutsystem i vår egna modellverkstad.

Vid enklare geometrier tillverkar vi modeller från grunden i modellverkstaden och om kunden har en befintlig modell anpassar vi den utefter vår produktion.

När produkterna är under serieproduktion erbjuder vi lagerhållning av modellutrustning i vårt modellförråd mellan avrop. Det gör att vi kan erbjuda underhåll och reparationer av utrustningen mot överenskommen kostnad med kunden.

Sandformar & Kärnor

Sandformning är metoden vi använder för att producera formarna vi gjuter i. Vi tillverkar sandformar utifrån modellutrustning eller 3D-printad sand. På våra maskinformningsliner använder vi oss av råsand och på handformningslinen av furansand.

Vid behov av att skapa hålrum i den gjutna detaljen tillverkar vi kärnor. Det ger möjlighet för viktbesparingar, praktiska och designrelaterade anpassningar. Framtagningen sker i våra kärnmakerier på Holsbyverken och Älmhults Gjuteri.

Vår 3D-printer utökar potentialen att tillverka kärnor med komplicerade geometrier. 

Smältning & Avgjutning

Vi erbjuder gjutgods i segjärn och gråjärn. Våra tre olika produktionsliner bidrar till ett stort utbud av formstorlekar vi gjuter i, vilket leder till att vi kan erbjuda en stor variation av godsstorlekar och geometrier.

Vår långa erfarenhet av gjutning har spetsat vår kompetens för att ha en hög produktivitet, väl fungerade kvalitetskontroller och en cirkulär produktion. Vi jobbar ständigt och aktivt med att minska klimatavtrycket per levererat kilo.

Material vi levererar: 

Segjärn  Gråjärn
EN-GJS-400-15  EN-GJL-200
EN-GJS-500-7  EN-GJL-250
EN-GJS-600-3 EN-GJL-300
EN-GJS-700-2  EN-GJL-HB195
  EN-GJL-HB215
  EN-GJL-HB235

 

Kvalitetskontroller & efterbehandling

Vår långa erfarenhet inom gjutning av segjärn och gråjärn har lagt grunden för våra noggranna kvalitetskontroller. Vi utför strukturkontroller och analys på varje segjärnsbehandling för att säkerställa att materialet har rätt egenskaper. Analyskontroll görs med spektrometer och noduläritet kontrolleras med bildanalys. Vi skickar även provstavar till tredje part för verifiering av mekaniska egenskaperna. 

Efterbehandling av gjutgods utförs på våra produktionsanläggningar Holsbyverken och Älmhults Gjuteri. För att göra detta så effektivt som möjligt lägger vi stor vikt vid att ha ett lågt utbyte vid konstruktionsstadiet. Gjutsystem och matare tas bort och används i vår cirkulära produktion.