Älmhults Gjuteri är ett modernt gjuteri med tillverkning av grå- och segjärn. Företaget har en lång tradition inom gjuterinäringen.

Genom att vi har en lång tradition inom
gjuterinäringen har vi byggt upp vår kompetens och erfarenhet.

Produktionskapaciteten är 7.500 ton gjutgods per år i vikter från 10 till
150 kg. Kunderna är representerade av verkstads-, fordons-, bygg- och
anläggningsindustrin.

Vi har en stor flexibilitet i syfte att möta efterfrågan och behov från
våra kunder.

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001, samt att
producera gjutgods för tryckbärande anordningar enligt PED (Pressure
Equipment Directive).

Älmhults Gjuteri är ett dotterbolag till Holsbyverken.

Vår produktion

Maskinformning
GF Air Impact formmaskin
Formstorlek 900x700x300/300
Godsvikter från 10 - 150 kg

Smältverk
2 st ASEA 4 ton HFD-ugnar med effekten 3000 kW

Kärntillverkning
Kärntillverkning i 2 st automatmaskiner

Laboratorium
Spectrometer
Bildanalys och strukturkontroll

Modellverkstad
I modellverkstaden sker anpassning och underhåll av modellutrustningar

Renseri
2 st blästrar
Rensning i konventionella rensrum

Simulering och 3D Modulering
Använder Magmasoft för processimulering och Solid Works som 3D verktyg. 

Materialkvaliteter

För precision och hållbarhet.

Gråjärn
GJL-200
GJL-250 
GJL-300 
GJL-HB195 
GJL-HB215 
GJL-HB235

Segjärn
GJS-400-15 
GJS-500-7 
GJS-600-3 
GJS-700-2

Vi levererar enligt standarder EN 1561 för gråjärn och EN 1563 för segjärn.