Hållbarhet

Vi tror på ett hållbart samhälle och en ljus framtid, för både människa och natur. Med ansvar och beslutsamhet jobbar vi för att minska våra koldioxidutsläpp vid framtagningen av framtidens gjutgods.

Jordens klimat blir allt varmare och fortsatta utsläpp innebär fortsatt stigande temperatur. Desto högre temperaturökning som sker, ju allvarligare blir konsekvenserna för jordens befolkning.

Holsbygruppen har stort fokus på klimatfrågor och jobbar aktivt för att minimera påverkan på klimatet. Som kund till Holsbygruppen kan man lita på att vi tillämpar bästa tillgängliga teknik och att vi hela tiden strävar efter att förbättra vår verksamhet.

Klimatarbetet inom Holsbygruppen

Vårt klimatarbete är sedan flera år tillbaka en ständigt pågående process där vi steg för steg arbetar för att skapa hållbara produkter, både för människa och natur.

2016

Klimatsmart gjutgods

 • Låga CO2 utsläpp
  • Svenska gjuterier lägst CO2 utsläpp i världen! 
 • Cirkulär produktion 
  • Hög andel återvunnet material
  • Använder egen återgång 
  • Merparten av sanden återanvänds
 • Optimera artikel
  • Noggrann beredning 
   • Skapa förutsättningar låg kassation 
   • Öka utbyte 
  • Minimera bearbetning

2017

Fokus på CO2-utsläpp i ISO 14001

 • Värderingen av miljöaspekter baseras på CO2-utsläpp
 • Livscykelperspektiv
 • Miljömål antas utifrån de betydande miljöaspekterna
  • Minskning av energiförbrukning viktigast!

2018

Förnybar el

 • Beslut 2018
 • Uppdatering av Holsbygruppens policy:
  ”Minska energiförbrukning samt arbeta för att minimera utsläppen av CO2 från vår verksamhet genom att använda förnybar el”
 • Förnybar el från 2019
 • Kraftigt minskad klimatpåverkan!
 • Elförbrukning ca 15 000 000 kWh/år i hela gruppen
 • Minskning från ca 3 000 ton CO2/år till 0 ton CO2/år 
  (Nordisk el byttes till förnybar el)

 

2021

Beslut utfasning fossila bränslen

Gäller samtliga produktionsenheter

Styrelsen tar beslut om utfasning av fossila bränslen. Detta ska ske genom:

 • Bränslebyten
 • Elektrifiering
  •  Företagsbilar
  • Arbetsmaskiner

2022

Fritt från fossila bränslen på Holsbyverken

Utförda investeringar/åtgärder på Holsbyverken

 • Diesel byts mot HVO
 • Eldrivna arbetsmaskiner
 • Företagsbilar byts ut till rena elbilar
 • Gasol bytts ut mot biogasol

2023-2024

Fossila bränslen fasas ut Rosenfors Bruk & Älmhults Gjuteri

Rosenfors Bruk

 • Enbart eldrivna truckar
 • Uppvärmning via pellets
 • Eldriven företagsbil

Älmhults Gjuteri

 • HVO istället för diesel
 • Målet är att helt fasa ut gasol, alternativt minska så mycket att det går att ersätta med biogasol
 • Elektrifiering

 

Framtiden

Fortsatta insatser för klimatet och energibesparingar

I framtiden kommer vi fortsätta arbeta hårt för att skapa produkter som är hållar bara på riktigt, både för människa och klimatet. 

Vi kommer lägga ett extra fokus på att se över våra transporter, val av råmaterial och arbetssätt.

Fortsatt jobba med minskad energiförbrukning.