Holsbyverken är ett modernt gjuteri med tillverkning av grå- och segjärn. Vi har en lång tradition inom gjuterinäringen. Företaget startades 1947 i Holsbybrunn och är sedan 1963 beläget i Vetlanda.

Stora investeringar har gjorts  i produktions- samt simuleringsutrustning för att möta högt ställda krav gällande miljö, kvalitet samt produktivitet.

Produktionskapaciteten är 10.000 ton gjutgods per år i vikter från 1 till 1.500 kg. Kunderna finns främst inom verkstadsindustrin.

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 och 14001. Utöver dessa innehar vi certifikat för att producera grå- och segjärnsgjutgods för marint bruk samt för tryckbärande anordningar enligt PED.

Holsbyverken är moderbolag till Nordcast, Älmhults Gjuteri, Rosenfors Bruk samt Vcast.

Vår produktion

Maskinformning
HWS-Seiatsu
Formstorlek 640x510x250/250
Godsvikter från 1 - 100 kg

Handformning
Formstorlek 1400x1000x450/450
Godsvikter till 1500 kg

Smältverk
2 st ABB högfrekvensugnar med 5,0 ton
1 st ABB högfrekvensugn med 5,0 ton

Kärntillverkning
Kärntillverkning i 3 st automatmaskiner

Laboratorium
Spectrometer
Bildanalys och strukturkontroll

Modellverkstad
I modellverkstaden tillverkas, anpassas och brättlägges modellutrustningar.

Simulering och 3D modulering
Använder Magmasoft för processimulering och Solid Works som 3D verktyg

3D Printing

Stora möjligheter med 3D printing av sandform och kärnor.

Först i Norden! 
Som första legogjuteri i Norden har Holsbygruppen investerat i en 3D-printer för sandformar och kärnor. 

Materialkvaliteter

För precision och hållbarhet.

Gråjärn 
GJL-200
GJL-250
GJL-300
GJL-HB195  
GJL-HB215 
GJL-HB235 

Segjärn
GJS-400-15 
GJS-500-7 
GJS-600-3 
GJS-700-2 

Vi levererar enligt standarder EN 1561 för gråjärn och EN 1563 för segjärn.

Kvalitet / Miljö

Fokus på det som gör skillnad.

Holsbyverkens  mål är att hålla en sådan miljö- och kvalitetsnivå att den utgör en väsentlig anledning till köp av gjutgods hos oss. Samtidigt som vi arbetar för att bidra till en tillfredsställande arbetsmiljö och en positiv, långsiktig och hållbar samhällsutveckling. För fullständig MKA policy se dokument nedan.
 

Holsbyverken  är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Utöver dessa innehar vi certifikat för att producera grå- och segjärnsgjutgods enligt: