Produktion

Vi har idag fyra produktionsanläggningar. Holsbyverken och Älmhults Gjuteri är våra två gjuterier. Sedan har vi vår bearbetningsanläggning i Rosenfors samt Vcast som är vår produktion för 3D-printing.

Vår produktion i siffror

Genomgående inom gruppen fokuserar vi på produktivitet, kvalitet och miljö. För att utveckla oss inom dessa områden jobbar vi aktivt med investeringar, målstyrning och utveckling av produktion.

17 500

Produktionskapacitet

Vi har en egen produktionskapacitet på 17.500 ton gjutgods per år.

4 500

Artiklar

Vi levererar 4.500 artiklar varje år.

2 500

Modeller

Vi har 2.500 modellutrustningar vi gjuter utefter.

3

Formliner

Vi formar och gjuter på tre olika formningsliner. Två maskinformningsliner och en handformningsline.

1-1500 kg

Detaljvikter

Vi gjuter detaljer mellan 1-1500 kilo.

5

Smältugnar

Vi har 5 stycken smältugnar mellan 4-5 ton.

5

CNC fräsmaskiner

Bearbetning med hjälp av fräsning sker med hjälp av våra fem CNC fräsmaskiner, 4 stycken av dem är fleroperationsmaskiner.

11

Svarvar

Vi svarvar med 11 olika svarvar varav 2 stycken är med robotceller.

Våra företag

Vår företagsgrupp innefattar fem företag där vi täcker hela processen från utveckling till bearbetat gjutgods.

Holsbyverken är ett av våra två gjuterier. Vi har en produktionskapacitet på 10.000 ton per år och gjuter detaljer mellan 1-1.500 kg i gråjärn och segjärn.


Maskinformning
HWS-Seiatsu
Formstorlek 640x510x250/250
Godsvikter från 1 - 100 kg

Handformning
Formstorlek 1400x1000x450/450
Godsvikter till 1500 kg

Smältverk
2 st ABB högfrekvensugnar med 5,0 ton & 1 st ABB högfrekvensugn med 5,0 ton.

Kärntillverkning
Kärntillverkning i 4 st automatmaskiner

Laboratorium
Spectrometer
Analys och strukturkontroll med hjälp av bildanalys.

Modellverkstad
I modellverkstaden tillverkas, anpassas och brättlägges modellutrustningar.


Nordcast bedriver handel av järn- och stålgjutgods i vikter mellan 1-10.000 kg. Vi lagerhåller mot avropsorder för att säkra korta leveranser.

Leverantörer
Vi har noga utvalda levarantörer med avseende på teknisk kompetens och utrustning.Huvuddelen av leverantörerna är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Kvalitet & Miljö
Nordcasts mål är att hålla en sådan miljö- och kvalitetsnivå att den utgör en väsentlig anledning till köp av gjutgods hos oss. Vi arbetar för att bidra till en tillfredsställande arbetsmiljö och en långsiktig och hållbar samhällsutveckling.

Vcast är vårt utvecklingsföretag som rådger vid nya konstruktioner, utför simuleringar, bereder nya artiklar, 3D-scannar detaljer och 3D-printar sandformar för prototyper, kärnor och reservdelar.

Solidworks
CAD-program vid framtagning av underlag till 3D-printade formar och modellutrustning.

Magmasoft
Simuleringsprogram för form- och stelningssimuleringar.

ExOne S-max 3D-printer
Sandprinter som 3D-printar formar och kärnor till prototyper, reservdelar och utmanande geometrier.

Printboxar
Vi har två jobboxar som vi printar sandformarformar och kärnor i med boxstorlek på 1800x1000x700mm.

3D-scanner
För mätprotokoll och reverse engineering.

Älmhults Gjuteri är vårt andra gjuteri med produktionskapacitet på 7.500 ton. Vi gjuter artiklar med detaljvikter mellan 10-150 kg i gråjärn och segjärn.

Maskinformning
GF Air Impact formmaskin
Formstorlek 900x700x300/300
Godsvikter från 10 - 150 kg

Smältverk
2 st ASEA HFD-ugnar 4 ton med effekten 3000 kW.

Kärntillverkning
Kärntillverkning i 2 st automatmaskiner

Laboratorium
Spectrometer
Analys och strukturkontroll

Renseri
2st blästrar  och rensning i konventionella rensrum.

 

Rosenfors Bruk bearbetar och förädlar järn- och stålgjutgods. Stora investeringar har gjorts i bearbetningsmaskiner för att öka kapacitet samt möta ökade kvalitets- och produktivitetskrav.

Horisontell fräsning

4st Horisontella fleroperationsmaskiner
Arbetsområde: 1000x900x1000

Palletstorlek: 630x630
Utrustade med 10-palletpool, 150 st resp 200 st verktygsplatserCNC-svarvning
11 st CNC-Svarvar
Arb.område:   Max Ø900x1500

Utrustning som; stödlager, drivna verktyg, robothantering, mätprobe m.m.


Multifunktionsbearbetning

1 st Svarv, Multus B400C
Arb område:   Ø710x1500

Mätmaskiner
Mätmaskin X:900, Y:1200, Z:800

Övrigt
Långhålsborrning, montering samt provtryckning.