Svenska
English
中文
Holsbygruppen
Meny

Gjutsimulering


Bilden visar temperaturfördelningen under formfyllnaden
Gjuten detalj med exotermiska matare och kärna
Bilden visar flödesmönstret under formfyllnaden
Bilden visar smältans hastighet under formfyllnaden
print Print

Gjutsimulering


Gjutsimulering är ett värdefullt hjälpmedel för såväl gjuterier som gjutgodsanvändare. Med hjälp av detta verktyg kan man snabbt lokalisera de problemområden som kan uppstå vid gjutning, vilket innebär att det kan göras ändringar tidigt i utvecklingsfasen både vad det gäller konstruktion och i beredningsprocessen. Simulering kan också ge en ökad förståelse för processen samt för hur de olika parametrarna inverkar på kvaliteten hos det slutgiltiga gjutgodset.  

 

Detta leder till kortare ledtider samt att produkten får bättre kvalitet och risken för komplikationer minskar. Man kan dessutom eliminera sena ändringar i produktutvecklingskedjan, vilka ofta medför höga kostnader i form av ändrade verktyg.

 


Vcast Simulering
2015