Svenska
English
中文
Holsbygruppen
Meny

3D printing av sandform och kärnor – ger enorma möjligheter!


ExOne Smax, byggvolym 1800x1000x700
Exempel på 3D printad form
Exempel på 3D printad kärna
Exempel på invändig struktur på 3D printad kärna
print Print

3D printing av sandform och kärnor – ger enorma möjligheter!


Vi har investerat i ExOne´s senaste sandformsprinter S-Max med en byggvolym på 1800x1000x700mm. Det innebär att vi nu har möjligheten att producera 3D printade formar och kärnor i sand.  

 
Vid traditionell tillverkning av gjutgods görs ett avtryck av modellutrustning i sand, och kärnan tillverkas genom att en kärnlåda fylls med sand.
Vid 3D printad form och kärna så printas formen och kärnan, vilket innebär:
 
•   Korta ledtider, leveranstid från 5 dagar
•   Ingen modellutrustning behövs
•   Flera traditionella konstruktionsregler upphör, t ex behov av "släppning"
•   Avancerade kärnor, exempelvis olika typer av kanaler
 
Lämpliga användningsområden kan vara avancerade kärnor, prototyper samt vid lågvolym artiklar. Oavsett applikation eller användningsområde öppnar 3D printing med sand i kombination med 3D scanning upp oändligt många nya dörrar och möjligheter. Likaväl för estetiska som funktionsorienterade ändamål. 
 
Vi erbjuder försäljning av 3D printade kärnor, formar och andra kringtjänster till såväl branschkollegor som gjutgodsköpande kunder.
Alla uppdrag hanteras med hög sekretess. 
 
För ytterligare information eller vidare intresse av 3D printing vänligen kontakta oss.