Svenska
English
中文
Holsbygruppen
Meny

Produktion


Fleroperationsmaskin Okuma MA 600HB
Fleroperationsmaskin Okuma MA600 HII
Multifunktionsbearbetning Multus B400C
CNC-Svarv Okuma LB3000 EX M
print Print

Produktion


Horisontell fräsning
4 st Horisontella fleroperationsmaskiner
Arb.område:   1000x900x1000

Palletstorlek:  630x630
Utrustade med 10-palletpool, 150 st resp 200 st verktygsplatser
 

CNC-Svarvning
11 st CNC-Svarvar
Arb.område:   Max Ø900x1500

Utrustning som; stödlager, drivna verktyg, robothantering, mätprobe m.m.
 

Multifunktionsbearbetning
1 st Svarv, Multus B400C
Arb område:   Ø710x1500
 

Mätmaskiner

Mätmaskin X:900, Y:1200, Z:800

Övrigt

Långhålsborrning, montering samt provtryckning.