Svenska
English
中文
Holsbygruppen
Meny

Kvalitet / Miljö


64 kg, GJS-400-15
4,1 kg, GJS-500-7
10,8 kg G20Mn +N
11 kg GJL-250
print Print

Kvalitet / Miljö


Rosenfors Bruks mål är att hålla en sådan miljö- och kvalitetsnivå att den utgör en väsentlig anledning till köp av bearbetat gods  hos oss. Samtidigt som vi arbetar för att bidra till en tillfredsställande arbetsmiljö och en positiv, långsiktig och hållbar samhällsutveckling. För fullständig MKA policy se dokument nedan.

 

Rosenfors Bruk  är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

 ISO 9001
Rosenfors Bruk

 


Rosenfors Bruk
MKA Policy

ISO 14001
​Rosenfors Bruk