Svenska
English
中文
Holsbygruppen
Meny

Materialkvaliteter


12,3 kg, GJL-200
11 kg, GJL-200
print Print

Materialkvaliteter


Vi levererar enligt standarder EN 1561:2011 för gråjärn, EN 1563:2018 för segjärn samt EN 10293 för stål.
 

Gråjärn

GJL-200                (0120)
GJL-250 (0125)
GJL-300 (0130)
GJL-HB195 (0217)
GJL-HB215 (0219)
GJL-HB235 (0221)

 

Segjärn

GJS-400-18   
GJS-400-15

(0717)
GJS-500-7 (0727)
GJS-600-3 (0732)
GJS-700-2 (0737)

 

Stål
Vi kan tillhandahålla de flesta material enligt standard EN 10293.