Svenska
English
中文
Holsbygruppen
Meny

Kvalitet / Miljö


11 kg, GJL-200
1,0 kg, GJL-200
print Print

Kvalitet / Miljö


Nordcasts mål är att hålla en sådan miljö- och kvalitetsnivå att den utgör en väsentlig anledning till köp av gjutgods hos oss. Samtidigt som vi arbetar för att bidra till en tillfredsställande arbetsmiljö och en positiv, långsiktig och hållbar samhällsutveckling. För fullständig MKA policy se dokument nedan.
 

Nordcast  är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.


 


ISO 9001
Nordcast

ISO 14001
Nordcast

Nordcast
MKA Policy