Svenska
English
中文
Holsbygruppen
Meny

Klimat


print Print

Klimat


Svenska gjuterier har lägst CO2 utsläpp i hela världen.

 

Holsbygruppen har stort fokus på klimatfrågor och jobbar aktivt för att minimera påverkan på klimatet. Som kund till Holsbygruppen kan man lita på att vi tillämpar bästa tillgängliga teknik och att vi hela tiden strävar efter att förbättra vår verksamhet.

 

Processen är en återvinningsprocess där vi köper in skrot och gjuter nya produkter. Vår verksamhet passar väl in i den cirkulära ekonomin.

 

Vi kan bidra med vår kunskap och erfarenhet för att tillsammans med kunden minska produktens klimatpåverkan.  Det kan göras genom bl.a. att välja en ”smart” tillverkningsmetod, göra detaljen produktionsvänlig, minska vikten samt underlätta framtida materialåtervinning. 

Utsläpp från smältning i elugn + transport till kund (Källa: Gjuteriföreningen)