Svenska
English
中文
Holsbygruppen
Meny

Materialkvaliteter


125 kg, GJS-400-15
105 kg, GJS-500-7
112 kg, GJS-500-7
11,1 kg GJS-500-7
print Print

Materialkvaliteter


Gråjärn

GJL-200               (0120)
GJL-250 (0125)
GJL-300 (0130)
GJL-HB195 (0217)
GJL-HB215 (0219)
GJL-HB235 (0221)

 

Segjärn

GJS-400-15        (0717)
GJS-500-7 (0727)
GJS-600-3 (0732)
GJS-700-2 (0737)

 

Vi levererar enligt standarder  EN 1561:2011 för gråjärn  och
EN 1563:2018 för segjärn.