Svenska
English
中文
Holsbygruppen
Meny

Kvalitet / Miljö


255 kg, GJS-700-2
251 kg, GJS-500-7
print Print

Kvalitet / Miljö


Holsbyverkens  mål är att hålla en sådan miljö- och kvalitetsnivå att den utgör en väsentlig anledning till köp av gjutgods hos oss. Samtidigt som vi arbetar för att bidra till en tillfredsställande arbetsmiljö och en positiv, långsiktig och hållbar samhällsutveckling. För fullständig MKA policy se dokument nedan.
 

Holsbyverken  är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Utöver dessa innehar vi certifikat för att producera grå- och segjärnsgjutgods enligt:
* Lloyd´s Register
* DNV GL för marint bruk
* PED (Pressure Equipment Dirrective 97/23EC), utfärdat av TUV Nord

 


ISO 9001
Holsbyverken

ISO 14001
Holsbyverken

Holsbyverken
MKA Policy

DNV GL
Certifikat

Tuv Nord
Certificate
English

Lloyd's Register
Certificate
English