Svenska
English
中文
Holsbygruppen
Meny

Holsbyverken


125 kg, GJS-400-15
HWS maskinformning
14,1 kg, GJL-200
print Print

Holsbyverken


Holsbyverken är ett modernt gjuteri med tillverkning av grå- och segjärn. Vi har en lång tradition inom gjuterinäringen. Företaget startades 1947 i Holsbybrunn och är sedan 1963 beläget i Vetlanda.
 

Stora investeringar har gjorts  i produktions- samt simuleringsutrustning för att möta högt ställda krav gällande miljö, kvalitet samt produktivitet.
 

Produktionskapaciteten är 10.000 ton gjutgods per år i vikter från 1 till 1.000 kg. Kunderna finns främst inom verkstadsindustrin.

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 och 14001. Utöver dessa innehar vi certifikat för att producera grå- och segjärnsgjutgods för marint bruk samt för tryckbärande anordningar enligt PED. 
 

Holsbyverken är moderbolag till Nordcast, Älmhults Gjuteri, Rosenfors Bruk samt Vcast.