Svenska
English
中文
Holsbygruppen
Meny

Välkommen till Holsbygruppen


Gruppen som består av Holsbyverken med dotterbolagen Älmhults Gjuteri, Nordcast, Rosenfors Bruk samt Vcast är en modern företagsgrupp som utvecklar, gjuter och bearbetar.
 

Gruppen har en egen produktionskapacitet på 17.500 ton gjutgods per år.

Huvuddelen av Holsbygruppens kunder finns inom verkstadsindustrin med behov av gjutgods i vikter från 1 kg till 10.000 kg.
 

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Utöver dessa innehar vi certifikat att producera grå- och segjärnsgjutgods för marint bruk samt för tryckbärande anordningar enligt PED. 
 

Besök respektive företag för att läsa mer.


Aktuellt

Lediga platser

I Holsbygruppen söker vi personal till följande tjänster: 

Utbildad CNC-operatör till Rosenfors Bru...
Läs mer