Svenska
English
中文
Holsbygruppen
Meny

Älmhults Gjuteri


20 kg, GJS-500-7
Brättmontering
12,1 kg, GJS-500-7
print Print

Älmhults Gjuteri


Älmhults Gjuteri är ett modernt gjuteri med tillverkning av grå- och segjärn. Företaget har en lång tradition inom gjuterinäringen.
 

Produktionskapaciteten är 7.500 ton gjutgods per år i vikter från 10 till 150 kg. Kunderna är representerade av verkstads-, fordons-, bygg- och anläggningsindustrin.
 

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001 samt att producera gjutgods för tryckbärande anordningar enligt PED (Pressure Equipment Directive).
 

Älmhults Gjuteri är ett dotterbolag till Holsbyverken.