Svenska
English
中文
Holsbygruppen
Meny

Holsbyverken


125 kg, GJS-400-15
HWS maskinformning
14,1 kg, GJL-200
print Print

Holsbyverken


Holsbyverken är ett modernt gjuteri med tillverkning av grå- och segjärn. Vi har en lång tradition inom gjuterinäringen. Företaget startades 1947 i Holsbybrunn och är sedan 1963 beläget i Vetlanda.
 

Stora investeringar har gjorts  i produktions- samt simuleringsutrustning för att möta högt ställda krav gällande miljö, kvalitet samt produktivitet.
 

Produktionskapaciteten är 10.000 ton gjutgods per år i vikter från 1 till 1.000 kg. Kunderna finns främst inom verkstadsindustrin.

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 och 14001. Utöver dessa innehar vi certifikat för att producera grå- och segjärnsgjutgods för marint bruk samt för tryckbärande anordningar enligt PED. 
 

Holsbyverken är moderbolag till Nordcast, Älmhults Gjuteri, Rosenfors Bruk samt Vcast.


Aktuellt

Elmia Subcontractor

Välkomna att besöka oss på Elmia Subcontractor i Jönköping den 12-15 november 2019. Vi finns i monter B04:...
Läs mer